Riot员工推荐:S6多种天赋与符文搭配

  这是美国RIOT一名员工推荐的2016季前赛各类型英雄新天赋和符文的搭配,值得收藏噢!让你快人一步!

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6