QQ仙灵练级地点推荐 附各场景满经验等级表

  练级场景

  修正规则:

  等级差 = Abs(角色等级/宠物等级 – 场景等级)

等级差

奖励比例

等级差≤5

100%

5<等级差≤10

100%

10<等级差≤15

80%

15<等级差≤20

60%

20<等级差≤25

40%

25<等级差≤30

20%

30<等级差≤200

0%

  各场景满经验等级:

地图名称

地图等级

满经验等级

龙战之野

5

0-15级

龙首遗迹

10

0-20级

长林竹海

15

5-25级

殇皇古陵一层

15

5-25级

殇皇古陵二层

20

10-30级

殇皇古陵三层

25

15-35级

殇皇古陵四层

30

20-40级

殇皇古陵五层

35

25-45级

中原南

25

15-35级

流波

30

20-40级

怒风林

40

30-50级

桃芷山

35

25-45级

望月郊外

45

35-55级

月华莲池一层

45

35-55级

月华莲池二层

50

40-60级

月华莲池三层

55

45-65级

建木一层

55

45-65级

建木二层

60

50-70级

建木三层

65

55-75级

北冥

60

50-70级

剑冢一层

70

60-80级

剑冢二层

75

65-85级

剑冢三层

80

70-90级

剑冢四层

85

75-95级

剑冢五层

90

80-100级

剑冢六层

95

85-105级

琉璃泽

95

85-105级

火麟窟一层

100

90-110级

火麟窟二层

105

95-115级

 

推荐栏目

QQ仙灵

进入专区>>
  • 游戏类型:网络游戏
  • 开发公司:腾讯游戏
  • 运营公司:腾讯游戏
  • 发行平台:PC

你对该游戏感兴趣吗?